Christiansteens Festning  No Nb Krt 00593

Kristiansten festning

Kristiansten festning har siden slutten av 1600-tallet vært en sentral del av festningsbyen Trondheim, som del av Johan Caspar von Cicignon og Anthony Coucherons fortifikatoriske byplan for Trondheim etter bybrannen i 1681. Festningen ble anlagt i 1682-1684 etter orde fra fra Christian V som et ledd i gjenoppbyggingen etter bybrannen. Forsvaret av byen bygget opprinnelig på forsvarsverkene langs Nidelven og Skansen og fjorden på nordsiden. Byen var imidlertid sårbar for angrep fra øst og særlig høyden øst for byen hvorfra fienden kunne beherske byen. Hovedfestningen – Kristiansten – ble derfor anlagt på denne høyden og beskyttet selve byen og kunne i tillegg støtte de åpnere forsvarsverkene langs Nidelven. På 1700-tallet ble Kristiansten utvidet til den form den har i dag og eies i dag av staten og er fredet etter kulturminneloven.

Under Beleiring

Historie

Kristiansten Festning ble oppført i årene 1681-1685 under Kong Christian V, av Juan Gaspar Cicignon. Festningen ble beleiret under Karl XIIs angrep på Norge i 1718 av General Armfeld med 6500 soldater, hvor Bakklandet og deler av Møllenberg ble avbrent for å få fri sikt for kanoner.

Dog ble det aldri noe angrep på festningen siden Armfeldt manglet beleiringsskyts. Karl XII falt ved Fredriksten Festningen den 11.12.1718, og tilbaketoget til Armfeldt over fjellet ble katastrofalt.

I 1816 ble Festningen vedtatt nedlagt og overlatt til «tidens ødeleggelse». Redningen ble at festningen skulle fungere som brannpost for byen. Under 2.verdenskrig tok tyskerne området i bruk ved å etablere luftvernstillinger og bygget en del brakker. Festningen ble også brukt som rettersted.

I 2005 ble kommandantboligen restaurert til originalt eksteriør og innredet til restaurant. I mai 2011 åpnet Restaurant Kommandanten helårs drift inne i Kristiansten Festning.